Danh mục sản phẩm

Album ảnh

Thống kê

Hiện có 29 khách trực tuyến

giá sách , kệ góc

Tên sản phẩm:  Giá sách

Mã sản phẩm : GS – 01

Chất liệu 

 Sắt

Màu sắc :

 Vàng
 Đen

Xuất xứ :

Việt Nam

Gá bán : 950.000 vnd 1 cái
- Kích thước: 500 x 300 x 1300 = 4 tầng
- Tính năng công dụng: Có thể để các loại sách báo, ngăn trên cùng có thể để đồ trang trí 
- Ưu điểm: Tiện lợi

- Phong cách: Hiện đại

 - Giá sách Có thể để các loại sách báo, ngăn trên cùng có thể để đồ trang trí

 

Tên sản phẩm:  Giá sách

Mã sản phẩm : GS – 02

Chất liệu :

 Sắt

Màu sắc :

 Vàng
 Đen

Xuất xứ :

Việt Nam

Gá bán : 1,200,000 vnd 1 cái
- Kích thước: 500 x 300 x 1300 = 5 tầng
- Tính năng công dụng: Có thể để các loại sách báo, ngăn trên cùng có thể để đồ trang trí 
- Ưu điểm: Tiện lợi

- Phong cách: Hiện đại

 - Giá sách Có thể để các loại sách báo, ngăn trên cùng có thể để đồ trang trí

 

Tên sản phẩm:  Giá sách

Mã sản phẩm : GS – 03

Chất liệu :

 Sắt

Màu sắc :

 Vàng
 Đen

Xuất xứ :

Việt Nam

Gá bán : 950.000 vnd 1 cái
- Kích thước: 500 x 300 x 1300 = 4 tầng
- Tính năng công dụng: Có thể để các loại sách báo, ngăn trên cùng có thể để đồ trang trí 
- Ưu điểm: Tiện lợi

- Phong cách: Hiện đại

 - Giá sách Có thể để các loại sách báo, ngăn trên cùng có thể để đồ trang trí

 

Tên sản phẩm:  Giá sách

Mã sản phẩm : GS – 04

Chất liệu :

 Sắt

Màu sắc :

 Vàng
 Đen

Xuất xứ :

Việt Nam

Gá bán : 950.000 vnd 1 cái
- Kích thước: 300 x 300 x 1300 = 3 tầng
- Tính năng công dụng: Có thể để các loại sách báo, ngăn trên cùng có thể để đồ trang trí 
- Ưu điểm: Tiện lợi

- Phong cách: Hiện đại

 - Giá sách Có thể để các loại sách báo, ngăn trên cùng có thể để đồ trang trí

 

Tên sản phẩm:  Giá sách

Mã sản phẩm : GS – 05

Chất liệu :

 Sắt

Màu sắc :

 Vàng
 Đen

Xuất xứ :

Việt Nam

Gá bán : 950.000 vnd 1 cái
- Kích thước: 300 x 300 x 1300 = 3 tầng
- Tính năng công dụng: Có thể để các loại sách báo, ngăn trên cùng có thể để đồ trang trí 
- Ưu điểm: Tiện lợi

- Phong cách: Hiện đại

 - Giá sách Có thể để các loại sách báo, ngăn trên cùng có thể để đồ trang trí

 

Tên sản phẩm:  Giá sáchMã sản phẩm : GS – 06

Chất liệu :

 Sắt

Màu sắc :

 Vàng
 Đen

Xuất xứ :

Việt Nam

Gá bán : 950.000 vnd 1 cái
- Kích thước: 500 x 300 x 1300 =  tầng
- Tính năng công dụng: Có thể để các loại sách báo, ngăn trên cùng có thể để đồ trang trí 
- Ưu điểm: Tiện lợi

- Phong cách: Hiện đại

 - Giá sách Có thể để các loại sách báo, ngăn trên cùng có thể để đồ trang trí

 

Sản phẩm cùng chuyên mục